Règles de jeu / Spielregeln / Rules

Règles de jeu
  • 09A_-_Rules_of_the_Game_Indoor_Handball_F-2.pdfRègles de jeu 01.07.2022
Règlement du ballon
  • Ball_Regulations_F.pdfRèglement du ballon
Reglement coupe
  • FLH_Reglement_de_Coupe_F.pdfFLH - Reglement de coupe


Nouvelles Règles de jeu 2016

Modifications - 2019
Spielregeln
  • 09A_-_Rules_of_the_Game_Indoor_Handball_D-2.pdfSpielregeln 01.07.2022
Ballreglement
  • Ball_Regulations_D.pdfBallreglement
Pokalreglement
  • FLH_Reglement_de_Coupe_D.pdfPokalreglement


Neue Spielregeln 2016

Änderungen - 2019

VIDEOS

Nouvelles Règles de Jeu 2016 / Neue Spielregeln 2016 / New Rules 2016