Les statistiques (Statistiken / statistics) 1946 - 2021

Champions / Landesmeister

Champions catégories seniors / Meister Senioren

Champions catégories jeunes / Meister Jugendkategorien
Tournois FLH / FLH Turniere
Champions / Landesmeister

Champions catégories seniors / Meister Senioren

Champions catégories jeunes / Meister Jugendkategorien
Tournois FLH / FLH Turniere
Vainqueurs Coupe de Luxembourg / Landes-Pokalsieger
Vainqueurs Coupe Adultes / Pokalsieger Seniorenbereich
Vainqueurs Coupes Jeunes / Pokalsieger Jugendbereich
Tournois FLH / FLH Turniere

Vainqueurs Coupe de Luxembourg / Landes-Pokalsieger
Vainqueurs Coupe Adultes / Pokalsieger Seniorenbereich
Vainqueurs Coupes Jeunes / Pokalsieger Jugendbereich
Tournois FLH / FLH Turniere

Equipe Nationale hommes / Nationalmannschaft Männer
Equipe Nationale U21 / Nationalmannschaft U21
Equipe Nationale U20 / Nationalmannschaft U20
Equipe Nationale U19 / Nationalmannschaft U19
Equipe Nationale U18 / Nationalmannschaft U18
Equipe Nationale U16/U17 / Nationalmannschaft U16/U17
Equipe Nationale U14/U15 / Nationalmannschaft U14/U15
Equipe Nationale U12/U13 / Nationalmannschaft U12/U13
Equipe Nationale Espoirs / Nationalmannschaft Espoirs
Equipe Nationale Juniors / Nationalmannschaft Juniors
Equipe Nationale Cadets / Nationalmannschaft Cadets
Equipe Nationale Minimes / Nationalmannschaft Minimes
Equipe Nationale Scolaires / Nationalmannschaft Scolaires
Equipe Nationale Militaires / Militär Nationalmannschaft

Equipe Nationale femmes / Nationalmannschaft Frauen
Equipe Nationale U19 / Nationalmannschaft U19
Equipe Nationale U18 / Nationalmannschaft U18
Equipe Nationale U16/U17 / Nationalmannschaft U16/U17
Equipe Nationale U14/U15 / Nationalmannschaft U14/U15
Equipe Nationale Cadettes / Nationalmannschaft Cadettes
Equipe Nationale Fillettes / Nationalmannschaft Fillettes

EHF Coupe d'Europe des Champions (hommes) / EHF Pokal der Landesmeister (Männer)
EHF Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe (hommes) / EHF Pokal der Pokalsieger (Männer)
EHF European League (hommes) / EHF European League (Männer)
EHF Cup (hommes) / EHF Cup (Männer)
EHF Challenge Cup (hommes) / EHF Challenge Cup (Männer)
EHF City Cup (hommes) / EHF City Cup (Männer)

BeNeLux Liga
EHF Coupe d'Europe des Champions (femmes) / EHF Pokal der Landesmeister (Frauen)
EHF Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe (femmes) / EHF Pokal der Pokalsieger (Frauen)
EHF Cup (femmes) / EHF Cup (Frauen)
EHF Challenge Cup (femmes) / EHF Challenge Cup (Frauen)
EHF City Cup (femmes) / EHF City Cup (Frauen)

Statistiques Arbitrage 1988 à 2020

Statistiques Arbitrage 1946 à 1987


Stand vun de Statistiken 31. Juli 2021 – Leider hu mir net all Informatiounen erëm fonnt – Méiglech ass och, dass mir eis geiert hunn – Wann dir also zousätzlech Informatioune fir eis hutt, da mailt eis weg op media @ flh.lu

Stand der Statistiken 31.07.2021 - Leider konnten wir nicht alle Informationen wieder finden - Es ist auch möglich, dass wir uns geirrt haben - Wenn Sie also zusätzliche Informationen für uns besitzen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an media @ flh.lu

Etat des statistiques 31 juillet 2021 - Malheureusement nous n'avons pas pu retrouver toutes les informations - Il est également possible que nous nous soyons trompés - Si vous avez des informations complémentaires à nous apporter, merci de nous envoyer un mail à media @ flh.lu

State of statistics July 31, 2021 - Unfortunately we could not find all the information - It is also possible that we were wrong - If you have additional information to provide us, please send us an email to media @ flh.