2
Neu hier? Jetzt anmelden! |
 
Sport50
Du bist noch kein Fan von FLH...
Informations

Informations générales

 

ONS HEEMECHT

Wou d'Uelzecht duerch d'Wisen zéit,
Duerch d'Fielsen d'Sauer brecht.
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mëcht.
Dat as onst Land, fir dat mir géif,
Heinidden alles won,

Onst Heemechtsland, dat mir sou déif 
An onsem Hierzen dron.
Onst Heemechtsland, dat mir sou déif 

An onsem Hierzen dron.
O Du do uewen, deem séng Hand
Duurch d'Welt d'Natiounen leet.
Behitt Du d'Lëtzebuerger Land
Vru friemem Joch an Leed!
Du hues ons all als Kanner schon
de fräie Geescht jo gin.
Looss virun blénken d'Fräiheetssonn
déi mir sou laang gesin.

Looss virun blénken d'Fräiheetssonn
déi mir sou laang gesin.


Drapeau Luxembourgeois

Le drapeau du Luxembourg fut introduit le 12 juillet 1845, mais officiellement, seulement le 16 août 1972.

En 1815, Guglielmo porta au Luxembourg le drapeau Hollandais. En 1845 le drapeau se différentie en rendant plus claire la tonalité du bleu et en étendant les proportions.

Il se compose de trois bandes: rouge (Pantone 032C), blanche et bleu ciel (Pantone 299C).